Komplexní služby pro SVJ

Poskytujeme profesionální služby pro společenství vlastníků jednotek, bytová družstva nebo jiné majitele, kteří hledají spolehlivého partnera pro péči o jejich nemovitost.

Služby našim klientům

Účetní služby

Kontrola převzatých účetních dokladů z hlediska obsahu a úplnosti náležitostí

Pravidelné zpracování prvotních účetních dokladů a vedení zákonem stanovených účetních knih

Řádné vedení účetnictví SVJ v souladu s platnými předpisy

V případě zájmu realizace finančních operací prostřednictvím bankovního účtu klienta

Zpracování inventarizace účtů společenství ke konci účetního období

Zpracování mzdové agendy

Zpracování roční účetní závěrky a její odeslání k založení do sbírky listin

Zpracování přehledu o stavu prostředků ve „fondu oprav“ (případně v dalších fondech společenství) a jeho čerpání

Zpracování zprávy o hospodaření

Vyhotovení přiznání k dani z příjmu právnických osob, k dani z nemovitosti nebo dalších přiznání

Rekonstrukce účetnictví za předchozí období

Poskytování konzultací týkajících se účetní problematiky společenství vlastníků

Administrativní služby

Vedení evidence vlastníků/nájemníků

Stanovení a úpravy předpisů záloh na úhradu služeb

Sledování úhrad předepsaných záloh na služby

Informování členů výboru o aktuálním stavu pohledávek a jeho vývoji

Zpracování ročního vyúčtování záloh na služby

Zpracování návrhu rozpočtu na následující období

Průběžné upomínání dlužných plateb záloh na služby

Příprava splátkových kalendářů a podkladů pro vymáhání pohledávek

Účast na případných kontrolách místně příslušného finančního úřadu či jiných orgánů

Vyzvedávání poštovních zásilek, tisk a rozesílání dokumentů

Zastupování při jednání s úřady

Organizace a účast na shromáždění vlastníků

Konzultace případných změn stanov společenství

Zajištění zápisu změn do obchodního rejstříku

Účast na schůzkách členů výboru

Poskytování odborných konzultací

Zajištění právního poradenství

Organizace výběrových řízení na dodavatele služeb včetně zpracování nabídek

Technické služby

Revize dodavatelských smluv a jejich cenové srovnání

Zpracování revizního plánu

Hlídání termínů jednotlivých revizí a jejich včasné provedení

Evidence veškerých originálů revizních zpráv

Zajištění odstranění závad zjištěných revizemi

Zajištění služeb domovníka

Pravidelné kontroly nemovitosti, opravy a údržba objektu

Zajištění nepřetržité havarijní služby

Řešení pojistných událostí

Svoz dokladů po Praze

Naším cílem je zbavit vás rutinní agendy. Proto klientům poskytujeme pravidelný svoz dokladů, takže se nemusí starat o jejich včasné doručení.

Monitoring dlužníků

Pravidelně kontrolujeme stav pohledávek a závazků SVJ a poskytujeme měsíční přehledy. Nemusíte se bát, že vám něco uteče.

Znalost legislativy

Základem našich postupů je pravidelné sledování změn legislativy, znalost zákonů i vyhlášek a několika úrovňová kontrola našich výstupů.

Havarijní služba

Zajišťujeme nepřetržitou havarijní službu, se kterou jsme připraveni na vaše krizové situace. Zajistíme jejich operativní řešení, ať se už jedná o nečekanou havárii či řadový technický zásah.

Online systém

Pro větší pohodlí našich klientů jsme vyvinuli on-line systém, se kterým budete mít důležité dokumenty k dispozici elektronicky a v čase, který vám nejvíce vyhovuje.

Naše služby přizpůsobíme vašim potřebám tak, že zaplatíte pouze za to, co skutečně využijete.

Řekněte si o nabídku na míru.

Nejste spokojeni s kvalitou služeb či fungováním vašeho současného správce?

Nebojte se změny. zajistíme pro vás jednoduchý a bezstarostný přechod pod naší správu kdykoliv během roku.

+420 772 777 222

info@tnfacility.cz

TN Facility s.r.o.

Kubánské náměstí 1391/11
(budova GARDEN ELEVEN, 4. patro)
100 00 Praha 10