Bytový areál Zličín

Sazovická, Praha 5

302

bytů o které se staráme

20

nebytových jednotek

10,1

milionů korun vyúčtovaných záloh ročně

20%

jednotek ve vlastnictví cizinců

Developer svěřil SVJ po jeho vzniku do správy společnosti, které předává většinu svých projektů. Z důvodu velmi nízké ceny bylo SVJ ochotno přivírat oči nad nedostatky v činnosti správce. Jelikož se jedná o velký bytový komplex a nemalé finanční částky, chtěl mít statutární orgán jistotu, že je účetnictví SVJ vedeno řádně a rozhodl se pro jeho odbornou kontrolu nezávislým subjektem. Pro tuto činnost si vybral TN Facility.

Výstupem byla podrobná zpráva identifikující řadu nedostatků a pochybení, jejichž výčet byl pro výbor SVJ nemilým překvapením. Původní správní firma přislíbila nápravu, výměnu v osobě účetní a poskytla slevu z ceny. Po uplynutí dalšího účetního období se kontrola opakovala, stav účetnictví se však nezlepšil.

Situace přinutila SVJ změnit správní firmu. Dlouho zvažovali vhodný model fungování, protože u stávající firmy nebyli spokojeni s účetnictvím, nikoliv však s osobou technického správce a domovníka. Nakonec padlo rozhodnutí rozdělit správu domu na oblast technickou, která byla ponechána stávající firmě, a oblast účetní, kterou nově svěřili společnosti TN Facility s.r.o.

Dnes již víme, že když něco dlouhodobě nefunguje, je zbytečné dávat neustále další šance k nápravě a doufat, že se něco zlepší. Změna byla nakonec jednodušší, než jsme si mysleli a jsme za ni rádi.

Lukáš Funk místopředseda výboru SVJ Sazovická

Nejste spokojeni s kvalitou služeb či fungováním vašeho současného správce?

Nebojte se změny. zajistíme pro vás jednoduchý a bezstarostný přechod pod naší správu kdykoliv během roku.

+420 772 777 222

info@tnfacility.cz

TN Facility s.r.o.

Kubánské náměstí 1391/11
(budova GARDEN ELEVEN, 4. patro)
100 00 Praha 10